OPIS PROJEKTU

 

„EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z PODSTAWAMI LOGOPEDII” to bezpłatne studia podyplomowe w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studia nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. ws. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400).

 Cele projektu:

- przygotowanie pod względem merytorycznym i metodycznym 34 nauczycieli z terenów gmin wiejskich do prowadzenia zajęć z uczniami klas I – III szkoły podstawowej;

- podniesienie poziomu jakości nauczania i wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym na obszarach wiejskich, poprzez przygotowanie nauczycieli do wstępnej diagnozy wad wymowy u dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz prowadzenia prostej terapii;

- zwiększenie zdolności nauczycieli do elastycznego dostosowania się do wymogów rynku pracy;

- przygotowanie kompetentnych nauczycieli do pracy z dziećmi w tzw. młodszym wieku szkolnym w formie kształcenia zintegrowanego;

- przygotowanie nauczycieli klas I – III w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.

 UCZESTNICY PROJEKTU

- nauczyciele z różnych szkół i placówek z miejscowości wiejskich położonych na terenie województwa lubelskiegoREALIZACJA PROJEKTU
Zakres merytoryczny studiów spełnia wymogi MEN w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Program studiów obejmuje moduł główny 300 godz. (zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki wczesnoszkolnej z metodyką, dydaktyk szczegółowych: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna, diagnoza i terapia pedagogiczna), moduł uzupełniający 50 godz. (komunikacja, emisja głosu, ratownictwo przedmedyczne, prawa dziecka) oraz moduł uzupełniający z podstaw logopedii 50 godz.

W I kwartale 2012r. odbędą się warsztaty naukowo-metodyczne prowadzone przez trenerów Klanzy, dzięki którym nauczyciele poznają alternatywne formy nauczania i wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym.Czas trwania i ilość godzin
:
- 3 semestry
- 400 godzin + 150 godzin praktyki nauczycielskiej
- zjazdy co dwa tygodnie (sobota-niedziela)
W ramach studiów zapewniamy wykwalifikowaną kadrę, wyżywienie, materiały szkoleniowe, podręczniki. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia podyplomowych studiów kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dn. 23 września 2003 w sprawie standardów
kształcenia nauczycieli. Świadectwo zachowuje swą ważność dożywotnio.

Regulamin projektu